Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. Bu çalışmalar ile TUSAŞ'ın stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesine, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer almasına ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülecek projelerde, TUSAŞ'ta yürütülen çalışmalar kapsamında tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflemesi ve / veya TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirilmesine ve / veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler:

 • Talep edilen bitirme projesi başlığı
 • İlgili projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda sağlanacak katkılar
 • Proje ekibinde yer alacak öğrencilerin özgeçmişleri
 • Proje ekibinde yer alacak öğrencilerin transkriptleri

Başvuru şartları ve koşullar:

 • Bitirme projesi başvuruları Akademik Danışmanlar / Öğretim Üyeleri veya ilgili Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileri tarafından iletilmesi gerekmektedir.
 • Lisans öğrencilerinin bireysel / grup halinde yaptıkları lisans bitirme projesi talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvurular iki dönem halinde 15 Ağustos 2019 - 31 Ekim 2019 ve 1 Ocak 2020 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmalıdır.
 • Lisans bitirme projesi başvuruları bitirmeprojeleri@tai.com.tr e-posta adresinden yapılmalıdır. Diğer iletişim kanalları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuran tüm öğrencilerin not ortalamalarının ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
 • Proje Ekibinde görev alacak azami lisans öğrenci sayısı 5'tir.
 • Bir üniversitenin aynı bölümü ile bir öğrenim yılında en fazla 3 proje gerçekleştirilebilmektedir.

 • Başvuru dönemi kapanmasına rağmen veya önceki maddede belirtilen 3 proje kontenjanı dolmasına rağmen; TÜBİTAK-2209 / B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’na başvuru yapılarak bitirme projesi başvurusu gerçekleştirilecek ise, ilgili başvuru TUSAŞ tarafından ayrıca değerlendirilir ve uygun bulunduğu takdirde kabul edilir.

Değerlendirme Süreci:

 • Tüm başvurular, TUSAŞ içerisinde ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak değerlendirilir.
 • Değerlendirme aşamasında, TUSAŞ'ın yıllık çalışma planı ve kapasitesi göz önünde bulundurulur.
 • Başvurunun olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması ile ilgili olarak başvuruyu gerçekleştiren Akademik Danışman / Öğretim Üyesine veya ilgili üniversitenin TTO yetkilisine geri bildirim sağlanır.
 • Başvurunun kabul edilmesi (olumlu sonuçlanması) durumunda, ilgili akademik danışman / öğretim üyesi ile birlikte bitirme projesini gerçekleştirecek öğrenciler, nihai proje konusunun ve kapsamın belirlenmesi için TUSAŞ'ta düzenlenecek toplantıya davet edilir.
 • Gerçekleştirilecek toplantı sonucunda mutabakat sağlanması durumunda, ilgili bitirme projesi öngörülen takvim ve şartlarda başlatılır.
 • Bitirme projesi için konusunda uzman ve yetkin bir TUSAŞ mühendisi projeye sanayi danışmanı olarak atanır.
 • Proje için gerekli olan deney / testlerin gerçekleştirilmesi için, elverilen ölçüde TUSAŞ altyapısının kullanılması sağlanarak destek olunur.

Duyuru:

2019-2020 öğrenim yılı güz dönemi başvuruları 31 Ekim 2019 tarihinde sona ermiştir. 2019-2020 öğrenim yılı bahar dönemi başvurularının 1 Ocak 2020 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Bahar dönemi proje konuları için bu sayfayı takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.