Endüstri Mühendisliği

Kesim Tezgahından Parçaların Gruplandırılması

Her istasyondaki parça arama süresini kısaltmak / ortadan kaldırmak için ilk istasyon olan kesim tezgahından diğer istasyonlara gönderilen parçaların, gönderilen istasyon ve malzeme bazında gruplandırılıp buna uygun sevk edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma düzeyi: Bitirme Projesi

İlgili Diğer Bölümler: -

 

T/C 402 (Alujminium Age Oven 500 Deg. F) İstasyonunda Grup Çizelgeleme ve Kullanıcı Arayüzü Oluşturulması

T/C 402 istasyonunda işlem görecek parçaları arama ve gruplandırma için oluşan kayıpların; bir önceki ve bir sonraki istasyonlardan gelen parçalar dikkate alınarak parçaların ürün ailesi olarak çizelgelenmesi ve bu operasyonların yapılacağı kullanıcı arayüzü oluşturulması hedeflenmektedir.

Araştırma düzeyi: Bitirme Projesi

İlgili Diğer Bölümler: -